Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019
16.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019
09.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1, 2 i 3 Usunięcie załącznika Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1, 2 i 3 w przetargu DZP.2120.0049.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Warunki techniczne - zadanie nr 2 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Warunki techniczne - zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1, 2 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg