Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019
05.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019
20.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut, specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.2120.0053.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Okulickiego 14/4 i 14/5 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg