Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
11.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019
13.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont klatek schodowych z wymianą instalacji WLZ i domofonowej oraz malowanie z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg