Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
10.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019
12.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 5 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg