Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 2, 3 oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie remontu dachów w zasobach ZGM z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usunięcie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu DZP.2120.0044.2019
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut połaci i więźby dachowej, zdjęcia - Zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut dachu, opinia MKZ, zdjęcia - Zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut dachu, opinia MKZ, zdjęcia - Zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar - zadanie nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie remontu dachów w zasobach ZGM z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg