Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz wymiana ław kominiarskich w budynkach ADM 2 z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg