Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
13.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Usunięcie załącznika Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu DZP.2120.0051.2019
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt, Pozwolenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg