Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.2120.0048.2019
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt techniczny Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach nr 1, 2, 4 i 6 w budynku przy ul. Paderewskiego 44 w Rybniku i podłączenie do sieci ciepl Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg