Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
12.07.2019
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usunięcie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu DZP.2120.0041.2019
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Projekt, przedmiary, specyfikcje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg