Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
26.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja - Etap 1 Modyfikacja przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja - Etap 1 Modyfikacja przetargu
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ocena stanu technicznego PB RYBNIK hala Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Decyzja o pozwoleniu na budowę Pod Lasem 50B Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Zakres modernizacji - Etap 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Inwentaryzacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja - Etap 1 Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg