Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019
10.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019
17.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt techniczny Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 3 w budynku przy ul. Paderewskiego 44 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg