Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
24.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019
10.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019
17.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Zadanie 2 przedmiar, specyfikacja techniczna, projekt Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Zadanie 1 przedmiar, specyfikacja techniczna, projekt Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w R Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg