Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
25.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019
14.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg