Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019
10.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w R Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg