Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
06.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 3, 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania, nowy przedmiar i schemat okien dla zad. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Schematy okien Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg