Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
16.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019
26.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Mapa - Zebrzydowicka 2, 6, 10, 14 i 18 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków ul. Zebrzydowicka 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg