Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ekspertyza techniczna z uzupełnieniami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
„Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg