Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019
17.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Naprawa kominów oraz wymiana ław kominiarskich w budynkach ADM 2 z podziałem na zadania" Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg