Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019
24.05.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019
10.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańska 5a w Rybniku’’ Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg