Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
26.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
„Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg