Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019
11.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację pasażu ul. Jana III Sobieskiego 14 – Łony w Rybniku’’ Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg