Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019
10.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Opinia MKZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019
02.04.2019
Izabela Łysakowska
„Modernizacja tarasu zielonego w budynku przy ul. Rudzka 13B w Rybniku – Nowy system odwodnienia i zabezpieczeń przeciwwilgociowych’’ Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg