Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019
05.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019
28.03.2019
Izabela Łysakowska
,,Wynajem 2 samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami przeznaczonych do transportu osób na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkani Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg