Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
26.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019
05.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019
21.03.2019
Izabela Łysakowska
„Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” z podziałem na zadania: Modyfikacja przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019
19.03.2019
Izabela Łysakowska
„Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” z podziałem na zadania: Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg