Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019
04.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja dla zadania nr 1 i nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg