Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
06.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019
03.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019
22.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedź na pytanie z dnia 21.03.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Adaptacja pustostanów na mieszkania chronione i wspomagane z podziałem na zadania. Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg