Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg