Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019
09.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Rzut mieszkania - zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Rzut mieszkania - zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Rzut mieszkania - zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg