Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Rozbiórka garaży przy ul. Andersa 16 z utwardzeniem terenu Przetarg DZP.1120.0061.2017 przeniesiono do archiwum
25.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017
21.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Rozbiórka garaży przy ul. Andersa 16 z utwardzeniem terenu Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg