Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0059.2017 przeniesiono do archiwum
13.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
30.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg