Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0050.2017 przeniesiono do archiwum
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017
22.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg