Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0043.2017 przeniesiono do archiwum
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Warunki techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg