Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0038.2017 przeniesiono do archiwum
13.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
07.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 2 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad.. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
07.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 2 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
24.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Szkice Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg