Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0033.2017 przeniesiono do archiwum
11.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017
01.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017
16.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017
04.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017
04.08.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg