Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0030.2017 przeniesiono do archiwum
04.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017
02.08.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 7 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad.. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ,10 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017
28.07.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017
13.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017
13.07.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017
13.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017
13.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017
13.07.2017
Karolina Liszka
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg