Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
,,Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do sieci cieplnej budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku” Przetarg DZP.1120.0029.2017 przeniesiono do archiwum
08.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017
04.08.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumenty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Projekty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do sieci cieplnej budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku” Modyfikacja przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
  Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg