Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla ośmiu mieszkań znajduj Przetarg DZP.1120.0003.2017 przeniesiono do archiwum
15.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017
07.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017
23.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017
15.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017
15.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017
15.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla ośmiu mieszkań znajduj Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg