Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 w Przetarg DZP.1120.0002.2017 przeniesiono do archiwum
01.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017
28.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017
22.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017
14.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017
14.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2017
14.02.2017
Katarzyna Wójtowicz
Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 w Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg