Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane Przetarg DZP.1120.0056.2016 przeniesiono do archiwum
09.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016
07.12.2016
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016
25.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016
16.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016
16.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016
16.11.2016
Katarzyna Wójtowicz
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg