Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Gospodarczy
     Kierownik: Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59
Modyfikacja punktu listy
06.06.2016
Dział Gospodarczy
     kierownik: Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59
Modyfikacja punktu listy
15.11.2011
Dział Gospodarczy
     kierownik: Remigiusz Michalik tel. (32) 422 26 59
Modyfikacja punktu listy
15.11.2011
Dział Gospodarczy
     kierownik: Remigiusz Michalik tel. (32)422 26 59
Modyfikacja punktu listy
15.11.2011
Dział Gospodarczy
      kierownik: Remigiusz Michalik tel. (32)422 26 59
Modyfikacja punktu listy
15.11.2011
Dział Gospodarczy
 kierownik: Remigiusz Michalik tel. (32)422 26 59
Utworzenie punktu listy

wyświetl dokument