Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
10.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument
10.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu

dokument usunięto