Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Usunięto punkt lisy
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Utworzenie punktu listy

dokument usunięto