Rejestr zmian

Data Nazwa Opis zmian Inne
18.10.2019
Sylwia Dąbska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.10.2019
Sylwia Dąbska
Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku DZP. 2120.0073.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.10.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięto załącznik Dokument usunięto
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie załącznika Dokument usunięto
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Naprawa daszku wraz z oblachowaniem nad wejściem do klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Piownik 13 w Rybniku - DZP.2120.0072.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Naprawa daszku wraz z oblachowaniem nad wejściem do klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Piownik 13 w Rybniku DZP.2120.0072.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.10.2019
Sylwia Dąbska
Naprawa daszku wraz z oblachowaniem nad wejściem do klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Piownik 13 w Rybniku Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 562/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 18.09.2019 roku. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybni Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 553/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.10.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.10.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dzierżawa pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
ogłosznie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - dostawa paliwa wraz z eksploatacją kotłowni w budynku byłego przedszkola nr 35 przy ul. Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa paliwa wraz z eksploatacją kotłowni w budynku byłego Przedszkola nr 35 przy ul. Łącznej w Rybniku - Orzepowicach Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w Rybniku Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej w Rybniku - roboty dodatkowe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków przychodni administrowanych przez ZGM Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków administrowanych przez ZGM Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa paliwa gazowego do budynku przychodni przy ul. Mikołowskiej 94 w Rybniku Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa gazu do budynku przychodni przy ul. Patriotów 11 w Rybniku - Boguszowicach Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa paliwa gazowego do budynków administrowanych prez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Nadzór autorski i stała aktualizacja programów firmy MIESZCZANIN Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników ZGM w budynku biurowym przy ul. Kościuszki 17 w Rybniku - rob Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospdoarki Mieszkaniowej w Rybniku - ogłoszenie o u Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynku przychodni w Rybniku przy ul. Byłych Więźniów Politycznych 3. Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej 3,5 tony wraz z kierowcą dla ADM I, ADM II i Działu Gospodarczego Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostawa gazu do budynku przychodni przy ul. Mikołowska 94 w Rybniku Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0062.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
,,Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM przy ul. Piownik 9’’ Przetarg DZP.1120.0060.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Rozbiórka garaży przy ul. Andersa 16 z utwardzeniem terenu Przetarg DZP.1120.0061.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont przyłącza kanalizacji deszczowej – przyłącze do budynku komunalnego ul. Lompy 15D Przetarg DZP.1120.0058.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0059.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ZGM z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0055.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0057.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podzia Przetarg DZP.1120.0056.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A Przetarg DZP.1120.0053.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0052.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
,,Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków’ Przetarg DZP.1120.0054.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0050.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0051.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
„Odtworzenie instalacji c.o. w mieszkaniu lokatorskim przy ul. Gen. Andersa 13/9 w Rybniku” Przetarg DZP.1120.0049.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych ul. Andersa 20/7 i 8 Przetarg DZP.1120.0047.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b w Rybniku Przetarg DZP.1120.0045.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0048.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0046.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0044.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0040.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0041.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0034.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa uszkodzeń budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 409 w Rybniku-Stodołach Przetarg DZP.1120.0042.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0043.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0038.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku Przetarg DZP.1120.0039.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Zagospodarowanie terenu wokół budynków z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0037.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0035.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0033.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa uszkodzeń budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 409 w Rybniku-Stodołach Przetarg DZP.1120.0031.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja dokumentacji projektowej do warunków technicznych 2017 r. budynków przy ul. Żurawia 1, 4, 6, ul. Bogusławskiego 16, 20, 22, Placu Żo Przetarg DZP.1120.0032.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem Przetarg DZP.1120.0036.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0030.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
,,Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do sieci cieplnej budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku” Przetarg DZP.1120.0029.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku Przetarg DZP.1120.0028.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Zagospodarowanie terenu wokół budynków z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0026.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Docieplenie ściany budynku oraz stropu nad drugim piętrem w budynku przy ul. Sportowej 115 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0027.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0025.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem Przetarg DZP.1120.0024.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu wymiana instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kuboszka 5 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0022.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0023.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0021.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka 9 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0020.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0019.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Czyszczenie i uszczelnienie przewodu kominowego dla obsługi kotła węglowego w mieszkaniu przy ul. Czwartaków 4B/3 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0018.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0017.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Docieplenie dachu oraz części ścian w budynku Administracji II przy ul. Patriotów 32 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0015.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0016.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0010.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu dyspozycyjnego o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0014.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0009.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0011.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem 3 samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0013.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM II Przetarg DZP.1120.0012.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych Przetarg DZP.1120.0005.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0008.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku, w wyniku którego powstaną lokale socjalne Przetarg DZP.1120.0004.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0007.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0006.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0001.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla ośmiu mieszkań znajduj Przetarg DZP.1120.0003.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 1 w Przetarg DZP.1120.0002.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ADM I z dojściem do i wokół budynków Przetarg DZP.1120.0057.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokalu usługowego przy ul. Przemysłowej 17 będącego w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0055.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane Przetarg DZP.1120.0056.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania. Przetarg DZP.1120.0054.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0053.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Modernizacja pasażu w budynku przy ul.Sobieskiego 22 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0052.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul.Hetmańskiej 5 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0051.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0049.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Powstańców 16 i 16a w Rybniku Przetarg DZP.1120.0050.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen Andersa 15 w Rybniku, w wyniku któ Przetarg DZP.1120.0048.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 14 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Przetarg DZP.1120.0046.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 18 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Przetarg DZP.1120.0047.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych wod.-kan., Przetarg DZP.1120.0045.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Zagospodarowanie placu przy budynku mieszkalnym ul. Barbary 19 w Rybniku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Przetarg DZP.1120.0044.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0043.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Okulickiego 14 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0042.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy Pl. Kościelnym 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0039.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu i kotwienie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0041.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 20 mieszkań w zasobach Przetarg DZP.1120.0040.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kadetów 3 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0037.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 11 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0038.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji dwóch kondygnacji w budynku usługowo - mieszkalnym przy ul. Rynkowa 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0036.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu i adaptacja strychu na mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0034.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i naprawa placów oraz dróg osiedlowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0035.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych i usługowych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakresie robót budowlanych, instalacyjny Przetarg DZP.1120.0029.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 11 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0032.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0033.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa dwóch pochylni dla rowerów z wykonaniem balustrady w budynku mieszkalnym przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0030.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADM I i ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0031.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wymiana okien z zamurowaniem drzwi balkonowych oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 15 w Ry Przetarg DZP.1120.0025.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie instalacji domofonowej oraz wymiana drzwi wejściowych w klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Poligonowej 17 Przetarg DZP.1120.0026.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 6 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Przetarg DZP.1120.0027.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 10 w Rybniku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Przetarg DZP.1120.0028.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa posadzek, wymiana okien oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 13 Przetarg DZP.1120.0024.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. gen. Andersa 16,18, 20 i 28 w Ryb Przetarg DZP.1120.0023.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kadetów 6 Przetarg DZP.1120.0019.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Dr Rostka 1 Przetarg DZP.1120.0020.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Likwidacja luksferów, montaż okien, wykonanie instalacji domofonowej, malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Lompy 15 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0017.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Patriotów 22 C w Rybniku Przetarg DZP.1120.0018.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont ław kominiarskich w budynku mieszkalnym przy ul. Bogusławskiego 26 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0015.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont ław i kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Bogusławskiego 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0016.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby ADMI, ADM II, Działu Gospdarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0021.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0022.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Docieplenie stropu budynków mieszkalnych w strefie nad pasażem przy ul.Patriotów 12 c i ul. Patriotów 14a Rybniku Przetarg DZP.1120.0014.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul. Chrobrego 39 w Ry Przetarg DZP.1120.0006.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej adaptacji budynku byłego internatu na mieszkania przy ul. Borki 37 C w Rybniku Przetarg DZP.1120.0013.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby ADM I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0011.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku w wyniku k Przetarg DZP.1120.0012.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informacji Miejskiej Przetarg DZP.1120.0007.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu wraz z kierowcą na potrzeby ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0010.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu dyspozycyjnego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0008.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodu wraz z kierowca na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0009.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku oficyny przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0003.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0004.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej podłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Okulickiego 14 w Rybniku do kanalizacji sanitarnej Przetarg DZP.1120.0005.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31 a w Rybniku Przetarg DZP.1120.0002.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.09.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.09.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.09.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.2120.0070.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.09.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.09.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Bogusławskiego 9 - DZP.2120.0069.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Lompy 2 - DZP.2120.0063.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0056.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Utworzenie łącza Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku - DZP.2120.0062.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 12 - DZP.2120.0068.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 10 - DZP.2120.0067.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 8 - DZP.2120.0066.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 4 - DZP.2120.0065.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.09.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 2 - DZP.2120.0064.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.09.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. projekt modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 30 w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0056.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Rzuty, przekroje pomieszczeń i opinia ppoż Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.09.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.09.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku - DZP.2120.0057.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.09.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku - DZP.2120.0057.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0056.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna przedmiar projekt budowlany pozwolenie Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna, przedmiar, projekt budowlany, pozwolenie Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ekspertyza Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ekspertyza Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0059.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0058.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
16.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
16.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0056.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0056.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w mieszkaniac Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 2, 3 oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0054.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. projekt zmiany sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w za Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.2120.0055.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.23120.0055.2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.2120.0055.2019 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.2120.0055.2019 Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
07.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2019
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2019
Jacek Krakos
Kontakt Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2019
Jacek Krakos
Kontakt Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Usunięcie załącznika Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.08.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1, 2 i 3 Usunięcie załącznika Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1, 2 i 3 w przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Warunki techniczne - zadanie nr 2 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Warunki techniczne - zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1, 2 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0049.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut, specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0053.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Okulickiego 14/4 i 14/5 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2019
Jacek Krakos
Uchwała Rady Miasta Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2019
Jacek Krakos
STATUT ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzpobierzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0047.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont klatek schodowych z wymianą instalacji WLZ i domofonowej oraz malowanie z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 462/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
„Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” - DZP.2120.0050.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania DZP.2120.0050.2019 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0052.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 5 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2019
Jacek Krakos
Wyniki postępowań Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Jacek Krakos
Wyniki postępowań Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
25.07.2019
Jacek Krakos
Wyniki postępowań Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
25.07.2019
Jacek Krakos
Wyniki postępowań Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie remontu dachów w zasobach ZGM z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usunięcie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut połaci i więźby dachowej, zdjęcia - Zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut dachu, opinia MKZ, zdjęcia - Zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, rzut dachu, opinia MKZ, zdjęcia - Zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar - zadanie nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0044.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie remontu dachów w zasobach ZGM z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Rzut mieszkania - zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Rzut mieszkania - zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Rzut mieszkania - zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.07.2019
Kinga Krzywińska
Remont lokali mieszalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Przetarg usunięto
historia przetargu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0046.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa kominów oraz wymiana ław kominiarskich w budynkach ADM 2 z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
18.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
18.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt, Pozwolenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
przedmiar_specyfikacja_techniczna_projekt.zip Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0051.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt techniczny Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0048.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach nr 1, 2, 4 i 6 w budynku przy ul. Paderewskiego 44 w Rybniku i podłączenie do sieci ciepl Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2019
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
10.07.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.07.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.07.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usunięcie załącznika Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.07.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.06.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.06.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Projekt, przedmiary, specyfikcje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. PONE Etap II Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja - Etap 1 Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedź na pytanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
13.06.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.06.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja - Etap 1 Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.06.2019
Justyna Kurzyńska
Wymiana kotła węglowego w kotłowni budynku Filii nr 7 Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 59 w Rybniku. Usunięcie ogłoszenia Dokument usunięto
historia dokumentu
07.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1, 3, 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.06.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.06.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.06.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.06.2019
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ocena stanu technicznego PB RYBNIK hala Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Decyzja o pozwoleniu na budowę Pod Lasem 50B Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Zakres modernizacji - Etap 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Inwentaryzacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0040.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja - Etap 1 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0035.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0035.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt techniczny Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0039.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 3 w budynku przy ul. Paderewskiego 44 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Zadanie 2 przedmiar, specyfikacja techniczna, projekt Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Zadanie 1 przedmiar, specyfikacja techniczna, projekt Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0036.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w R Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.05.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0038.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
     Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
    Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
    Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
      Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
      Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
      Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
    Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowsko ds. Koordynacji i Procesów
      Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowsko ds. Koordynacji i Procesów
   Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
  Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
     Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
  Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Finansowo-Księgowy
     Kierownik: Alina Bisek tel. 32 429 48 78
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy
 Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Gospodarczy
     Kierownik: Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Windykacji
     Kierownik: Justyna Rener tel. 32 429 48 94
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Rozliczeń
     Kierownik: Jacek Podleśny tel. 32 429 48 93
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Obrona Cywilna
     Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. BHP
     Jacek Reclik tel. 32 429 48 98
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
     Kierownik: Alina Czapkiewicz tel. 32 429 48 90
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Dział Zamówień Publicznych i Umów
     Kierownik: Justyna Kurzyńska tel. 32 429 48 65
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Główna Księgowa Lucyna Ojcowicz
     tel. 32 429 48 76
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.05.2019
Jacek Krakos
Administracje Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.05.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacyjny
     Kierownik: Andrzej Reclik tel. 32 429 48 85
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Stanowsko ds. Koordynacji i Procesów
Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania, nowy przedmiar i schemat okien dla zad. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0033.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.05.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci cieplnej w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2019
Jacek Krakos
Witamy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowsko ds. Koordynacji Procesów
Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
      Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
      Maryla Gruszka 32 429 48 28
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacji
     Kierownik: Andrzej Reclik tel. 32 429 48 85
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
      Maryla Gruszka
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
      Maryla Gruszka
Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Lokalowy kierownik:
     Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacji
     Kierownik: Andrzej Reclik
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacji
 Kierownik: Andrzej Reclik
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dyrektor Artur Gliwicki
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacji
Kierownik: Andrzej Reclik
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Dział Eksploatacji
Kierownik: Andrzej Reclik
Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.05.2019
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej
     Jacek Krakos tel. 32 429 48 75
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.05.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.05.2019
Kinga Krzywińska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0035.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0035.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0035.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2019
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0034.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2019
Izabela Łysakowska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w R Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Schematy okien Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0031.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Jacek Krakos
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
Bilans Usunięto załącznik Dokument usunięto
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
Bilans Modyfikacja załącznika Dokument usunięto
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
Bilans Utworzenie załącznika Dokument usunięto
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
2018 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
Sprawozdanie finansowe Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Jacek Krakos
Sprawozdanie finansowe Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.05.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.05.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.04.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
19.04.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 171/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybni Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.04.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 171/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 13 marca 2019 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Mapa - Zebrzydowicka 2, 6, 10, 14 i 18 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0029.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków ul. Zebrzydowicka 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ekspertyza techniczna z uzupełnieniami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0028.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
„Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0026.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Naprawa kominów oraz wymiana ław kominiarskich w budynkach ADM 2 z podziałem na zadania" Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0025.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańska 5a w Rybniku’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2019
Izabela Łysakowska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1, 2, 3, 5, 7 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0027.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
„Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Działu Gospodarczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0021.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację pasażu ul. Jana III Sobieskiego 14 – Łony w Rybniku’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Opinia MKZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0020.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
„Modernizacja tarasu zielonego w budynku przy ul. Rudzka 13B w Rybniku – Nowy system odwodnienia i zabezpieczeń przeciwwilgociowych’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.04.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.04.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 209/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/201 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.04.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 209/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0019.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie zagospodarowania terenów wokół budynków mieszkalnych z podziałem na zadania". Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.04.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0023.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2019
Izabela Łysakowska
„Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 6 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2 oraz unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0022.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
,,Wynajem 2 samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami przeznaczonych do transportu osób na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkani Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0018.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
„Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
25.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedź na pytanie z dnia 21.03.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentupobierz Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentupobierz Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
„Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” z podziałem na zadania: Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
„Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” z podziałem na zadania: Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja dla zadania nr 1 i nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0015.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 4 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0016.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Adaptacja pustostanów na mieszkania chronione i wspomagane z podziałem na zadania. Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.03.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 135/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybn Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 154/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku ... Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 135/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybn Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 134/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Ryb Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 06.03.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 06.03.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.03.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.03.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 154/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku ... Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Ekspertyza techniczna z uzupełnieniami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0013.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
„Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0014.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2019
Izabela Łysakowska
,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynku ul. Mikołowska 130 w Rybniku’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 5 i 6.03.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.03.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 01.03.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Warunki przyłączenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0012.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków ZGM z podziałem na Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.03.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców - załączniki do odpowiedzi z dnia 27.02.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
01.03.2019
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
28.02.2019
Jacek Krakos
Dokumentacja zadania nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Jacek Krakos
Dokumentacja zadania nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0011.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Izabela Łysakowska
Modernizacja lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.02.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 15 i 25.02.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.02.2019
Jacek Krakos
nowy1 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
nowy1 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/ Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/ Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/ Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/ Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 15 i 19.02.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 15 i 19.02.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Projekt termomodernizacji i modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkaln Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0009.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
„Wynajem samochodu wraz z kierowcą do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0008.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.02.2019
Izabela Łysakowska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.02.2019
Izabela Łysakowska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2019
Justyna Kurzyńska
zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2019
Justyna Kurzyńska
informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn. 12.02.2019 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
11.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 91/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 7 lutego 2019 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 91/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA bz dnia 7 lutego 2019 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.02.2019
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0005.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Dokumentacja zadania od 1 do 7 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Izabela Łysakowska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0002.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2019
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.01.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.01.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.01.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 70/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/20 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 70/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/20 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.01.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.01.2019
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.01.2019
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.01.2019
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2019
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Sopz Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 20/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10 stycznia 2019 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2019
Jacek Krakos
Zarządzenia Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10 stycznia 2019 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10 stycznia 2019 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.01.2019
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Jacek Krakos
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Jacek Krakos
Rzuty i przekroje budynku Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Jacek Krakos
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.01.2019
Jacek Krakos
Rzuty i przekroje budynku Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 861/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 861/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 860/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 859/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 858/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.01.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.01.2019
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.01.2019
Jacek Krakos
Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Aktualizacja test Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Aktualizacja test Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok

zgodnie z wymogami art 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 pobierz plik PlanZP2019.pdf

Dokument usunięto
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 zgodnie z wymogami art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.01.2019
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 857/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 grudnia 2018 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2019
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 857/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 grudnia 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytanie 28.12.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. B. Chrobrego 13 w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.12.2018
Justyna Kurzyńska
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.12.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.12.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu lokalu użytkowego na poddaszu budynku przy Rynku 12 w Rybniku wraz z uzyskaniem niezbędnych Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Projekt budowlano - wykonawczy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. I. Paderewskiego 44 w Rybniku - Etap I Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.12.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.12.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 813/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 5 grudnia 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.12.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2018
Izabela Łysakowska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2018
Izabela Łysakowska
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 786/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 22 listopada 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ocena stanu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Inwentaryzacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0067.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32 w Rybniku i zas Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.11.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.11.2018
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
28.11.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
28.11.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE 779/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 listopada 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0063.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0065.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Św. Wawrzyńca Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0066.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Modernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybn Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.11.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0063.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.11.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0063.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM I w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków z podziałem na Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 13.11.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Rzuty i przekroje budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Usunięcie załącznika Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Jacek Krakos
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0064.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.11.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedź na pytanie z dnia 09.11.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2018
Izabela Łysakowska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0063.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0063.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.11.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM I w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.11.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Izabela Łysakowska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.11.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2018
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
31.10.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
31.10.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 728/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 października 2018 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 728/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 października 2018 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.10.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 725/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 25.10.2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja - Lompy 5a/9 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja - Rzeczna 4/1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar - Lompy 5a/9 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar - Rzeczna 4/1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Modernizacja lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.10.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Remont lokalu użytkowego przy ul. Kupieckiej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.10.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.10.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.10.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.10.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.10.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.10.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.10.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn. 15.10.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2018
Izabela Łysakowska
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
05.10.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
05.10.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
„Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Wolna 10/7, 10/8 w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.09.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2018
Jacek Krakos
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
28.09.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
28.09.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 675/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 25 września 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.09.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.09.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.09.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.09.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.09.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.09.2018
Izabela Łysakowska
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej nr 29 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.09.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 651/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10.09.2018 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.09.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.09.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 651/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10.09.2018 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.09.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.09.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2018
Jacek Krakos
Dział Lokalowy kierownik:
Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Stanowisko ds. Koordynacji Procesów
 Kierownik: Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Inne Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Budżet Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Dział Informatyki
     Informatyk: Jacek Krakos tel. 32 429 48 75
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
     kierownik: Alina Czapkiewicz tel. 32 429 48 90
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.09.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.09.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.09.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.09.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 623/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29.08.2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 619/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.08.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.08.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.08.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
17.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 10.08.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.08.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2018
Jacek Krakos
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacje Techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn.02-03.08.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.08.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 581/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 lipca 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 577/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 30 lipca 2018 r. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn.03.08.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 580/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 lipca 2018 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.08.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 1,2,3,7,8 oraz unieważnieniu postępowania dla zad. 4,5,6 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Mapa sytuacyjna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2c/2 w Ry Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.07.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.07.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
30.07.2018
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Docieplenie ścian mieszkania w budynku przy ul. Patriotów 10a/10 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
załącznik do specyfikacji technicznej Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego przy ul. 3 Maja w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 16.07.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.07.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.07.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.07.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 503/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 502/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przyznania lokalu socjalnego położonego w Rybniku przy ul. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
nowy1 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2018
Jacek Krakos
ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybnik Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
13.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Jacek Krakos
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13, polegającej na wykonani Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.07.2018
Izabela Łysakowska
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
nowy1 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
nowy1 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
TEST Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
nowy1 Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
TEST Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Natalia Klyszcz
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Natalia Klyszcz
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Natalia Klyszcz
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
redakcja Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.07.2018
Danuta Sobieraj
ZARZĄDZENIE NR 471/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 28 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2018
Izabela Łysakowska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ADM 2 z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.06.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.06.2018
Beata Baj
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.06.2018
Beata Baj
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
27.06.2018
Beata Baj
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
27.06.2018
Beata Baj
ZARZĄDZENIE NR 455/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ekspertyza techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu i naprawy tarasu przedszkole "SKRZAT" przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ocena stanu technicznego budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Białych 7 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Program Funkcjonalno Użytkowy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 Budynek C na potrzeby Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie 22.06.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna ul. Paderewskiego 44 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna ul. Sportowa 115 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Projekt - ul. Paderewskiego 44 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Projekt - ul. Sportowa 115 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2018
Izabela Łysakowska
  Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Nasada zastępcza Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.06.2018
Izabela Łysakowska
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadana Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 i 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Beata Baj
Zarządzenia Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Beata Baj
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 roku Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Beata Baj
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 roku Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Beata Baj
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
12.06.2018
Beata Baj
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.06.2018
Beata Baj
nowy1 Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.06.2018
Beata Baj
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. d Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2018
Beata Baj
Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. d Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.06.2018
Ewa Kanclerz-Oliwa
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.06.2018
Ewa Kanclerz-Oliwa
ZARZĄDZENIE NR 392/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 P Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.06.2018
Ewa Kanclerz-Oliwa
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.06.2018
Ewa Kanclerz-Oliwa
ZARZĄDZENIE NR 366/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 16 maja 2018 w sprawie wyznaczenia budynku przy ul. Borki 37C w Rybniku do zasiedlenia na za Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.05.2018
Izabela Łysakowska
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania z 23.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 2305.2018 r. Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania 2305.2018 r. w przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 2305.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.05.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.05.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Rzuty dachów Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Zebrzydowickiej 2a/2 i 2a/4 w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2018
Zenon Nowak
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.05.2018
Zenon Nowak
Ogłoszenie o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.05.2018
Zenon Nowak
Ogłoszenie o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2018 r. Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2018 r. w przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Remont dachu budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku’’ Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynków ZGM z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Mapa poglądowa sieci cieplnej - ul. Kupiecka 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Schemat okien do wymiany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Docieplenie ścian, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dodatkowy przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 15.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 15.05.2018 r. Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania 15.05.2018 r. w przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 15.05.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 09.04.2018 r., 12.04.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Docieplenie ścian, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Zdjęcie budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Remont dachu budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynków ZGM z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Schematy stolarki okiennej i drzwiowej Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.05.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.05.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.04.2018
Judyta Blacha
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.04.2018
Judyta Blacha
ZARZĄDZENIE NR 312/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/20 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.04.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2018
Zenon Nowak
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.04.2018
Zenon Nowak
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ADM 2 z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Działu Gospodarczego ZGM przy ul. Pod Lasem 50 B w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2018
Justyna Kurzyńska
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2018
Justyna Kurzyńska
informacja do Wykonawców dotycząca zmiany terminu składania ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.04.2018
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.1120.0018.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2018
Justyna Kurzyńska
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2018
Justyna Kurzyńska
informacja do Wykonawców dotycząca zmiany terminu składania ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.04.2018
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.04.2018
Justyna Kurzyńska
aktualizacja Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.04.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie Nr 269/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowe Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.04.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie Nr 269/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowe Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.04.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie Nr 269/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowe Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
11.04.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie Nr 269/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowe Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania z 04.04.2018 r. oraz 06.04.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Instalacje elektryczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Instalacje Sanitarne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja strychu mieszkanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku mieszkalnego przy Pl. Kościelnym 1 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku mieszkalnego przy Pl. Kościelnym 1 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2018
Izabela Łysakowska
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.04.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 04.04.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.04.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Projekt Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Izabela Łysakowska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 29.03.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Zarządzenia Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Regulaminy Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Zarządzenia Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenia Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
29.03.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenia Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
29.03.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenia Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Usunięto załącznik Dokument usunięto
historia dokumentu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja załącznika Dokument usunięto
historia dokumentu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Utworzenie załącznika Dokument usunięto
historia dokumentu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Dariusz Poźniak
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
29.03.2018
Ewa Nastulla
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Ewa Nastulla
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Ewa Nastulla
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Ewa Kanclerz-Oliwa
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.03.2018
Ewa Kanclerz-Oliwa
ZARZĄDZENIE NR 235/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/20 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.03.2018
Izabela Łysakowska
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2018
Izabela Łysakowska
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.03.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.03.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Morcinka 5, 23, 9 i 13 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Pozwolenie na budowę Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Elewacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Instalacja odgromowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Roboty elektryczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja strychu mieszkanie Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja strychu sanitarne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Termomodernizacja budynku, adaptacja strychu na mieszkanie w budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Beata Baj
ZARZĄDZENIE NR 217/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie użyczenia Środowiskowemu Domu Samopomocy "Cogito Noster" Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.03.2018
Beata Baj
Zarządzenie 217/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie użyczenia Środowiskowemu Domu Samopomocy "Cogito Noster" z siedz Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.03.2018
Beata Baj
Zarządzenie 217/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie użyczenia Środowiskowemu Domu Samopomocy "Cogito Noster" z siedz Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
22.03.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedź na pytanie z dn. 22.03.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodu do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
„Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ry Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z dnia 20.03.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Projekty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Modernizacja zabezpieczeń głównych w budynku mieszkalnym i wymiana instalacji elektrycznej WLZ + zasilanie mieszkań, wraz z malowaniem klatek scho Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2018
Izabela Łysakowska
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
Regulamin Komisji Mieszkaniowej Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
  Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
12.03.2018
Beata Baj
ZARZĄDZENIE Nr 182/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 6 marca 2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.03.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2018
Łukasz Oleś
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.03.2018
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Mapki Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji rozbiórki z podziałem na zdania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.03.2018
Łukasz Oleś
Uchwała 701 XLV 2018 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.03.2018
Łukasz Oleś
Uchwała 701 XLV 2018 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.03.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.03.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 02.03.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.03.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Lokalizacja punktów styku z Miejską Siecią Szerokopasmową Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Inwentaryzacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i remontu budynku przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.02.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.02.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.02.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych Przetarg DZP.1120.0001.2016 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMI w Rybniku Przetarg DZP.1120.0057.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Przetarg DZP.1120.0052.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMII w Rybniku Przetarg DZP.1120.0054.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMII w Rybniku Przetarg DZP.1120.0055.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMI w Rybniku Przetarg DZP.1120.0056.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez Zakład Go Przetarg DZP.1120.0053.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez ZGM ADM 1 Przetarg DZP.1120.0051.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - ADM I z dojściem do i wokół budynków. Przetarg DZP.1120.0050.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8 -16 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0049.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Remont mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Białych 6A w Rybniku Przetarg DZP.1120.0047.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego nr 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informa Przetarg DZP.1120.0048.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej muru oporowego ze schodami terenowymi przy Placu Żołnierza 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0045.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku usługowego przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0046.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.02.2018
Justyna Kurzyńska
Remont dachu budynku magazynowo-biurowego przy ul. Pod Lasem 50 B w Rybniku Przetarg DZP.1120.0043.2015 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.02.2018
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.02.2018
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
  Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 05.02.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.02.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja na zadanie 1,2,3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkan Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.02.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.02.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Inwentaryzacja budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Ocena stanu technicznego budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Rudzka 409 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 30.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Morcinka 23 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja Morcinka 5 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.02.2018
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.02.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.02.2018
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.02.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, kt Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.01.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.01.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.01.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.01.2018
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.01.2018
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2018
Łukasz Oleś
Regulamin publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2018
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 25.01.2018 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacji Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.01.2018
Justyna Kurzyńska
sprostowanie treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne na terenie ADM 2 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0002.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.01.2018
Izabela Łysakowska
Docieplenie ściany budynku (w części mieszkalnej) przy ul. Sportowej 115 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 22.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn. 17.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 15.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.01.2018
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.01.2018
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2018
Zenon Nowak
Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2018
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.01.2018
Zenon Nowak
Plan postepowań o udzielenie zamówień w Roku 2017 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2018
Łukasz Oleś
UCHWAŁA NR 668/XLIII /2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zas Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2018
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 813/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.01.2018
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 813/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.12.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 814/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.12.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 814/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 20.12.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Dział Windykacji
     kierownik: Justyna Rener tel. 32 429 48 94
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Dział Windykacji
     kierownik: Justyna Rener 32 429 48 94
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. Koordynacji Procesów
 Kierownik: Sabina Madziar tel. 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. Koordynacji Procesów
 Kierownik: Sabina Madziar tel: 32 429 48 56
Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. Koordynacji Procesów
 Kierownik: Sabina Madziar
Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. Koordynacji Procesów
 Sabina Madziar
Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Stanowisko ds. Koordynacji i Procesów Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
18.12.2017
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0062.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
odpowiedź na pytanie z dn. 08.12.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM przy ul. Piownik 9’’ Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.12.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0061.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Rozbiórka garaży przy ul. Andersa 16 z utwardzeniem terenu Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Plan zagospodarowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0060.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM przy ul. Piownik 9’’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 754/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 4 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 738/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.12.2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/201 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/20 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 738/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.12.2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/201 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/20 Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Modyfikacja dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
04.12.2017
Dariusz Poźniak
ZARZĄDZENIE NR 754/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeni Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
04.12.2017
Łukasz Oleś
UCHWAŁA NR 639/XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wr Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.12.2017
Łukasz Oleś
UCHWAŁA NR 638/XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 pa Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
01.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.12.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.11.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.11.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.11.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.11.2017
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.11.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja grafiki Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.11.2017
Łukasz Oleś
Schemat organizacyjny Utworzenie grafiki Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.11.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.11.2017
Łukasz Oleś
Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji i Procesów Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
27.11.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 22.11.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0059.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Schemat kanalizacji deszczowej Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont przyłącza kanalizacji deszczowej – przyłącze do budynku komunalnego ul. Lompy 15D Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Naprawa ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ZGM z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar - Lompy 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
  Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
15.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.11.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.11.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie nr 720/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 4 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Mapy sytuacyjne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0057.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0055.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Naprawa ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ZGM z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podzia Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.11.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.11.2017
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Projekt zadaszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania z dn. 27.10 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Rysunki Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Usunięcie załącznika Specyfikacja techniczna w przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0053.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków’ Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.10.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2017
Zenon Nowak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2017
Zenon Nowak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2017
Zenon Nowak
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0054.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściem do i wokół budynków’ Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.10.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.10.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.10.2017
Łukasz Oleś
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.10.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0052.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
19.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
18.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Mapa sytuacyjna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0050.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.10.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
„Odtworzenie instalacji c.o. w mieszkaniu lokatorskim przy ul. Gen. Andersa 13/9 w Rybniku” Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.10.2017
Dariusz Poźniak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.10.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 632/2017 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.10.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 632/2017 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.10.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 632/2017 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
04.10.2017
Dariusz Poźniak
Zarządzenie nr 632/2017 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.10.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.10.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.09.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Informacja Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Dariusz Poźniak
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.09.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych ul. Andersa 20/7 i 8 Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.09.2017
Justyna Kurzyńska
odpowiedź na pytanie z dn. 26.09.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.09.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.09.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.09.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 3, 4, 5, 6, 8 oraz unieważnieniu postępowania dla zad. 1, 2, 7, 9 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.09.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Warunki techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
  Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0047.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Remont lokali mieszkalnych ul. Andersa 20/7 i 8 Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Mapy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Projekt wykonawczy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.09.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.09.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
11.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.09.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.09.2017
Karolina Liszka
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.09.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 2 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad.. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 2 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.09.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.08.2017
Łukasz Oleś
Kontrole Anonimizacja danych osobowych. Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2017
Karolina Liszka
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2017
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2017
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Warunki techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 551/217 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23. sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 4 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Rysunki Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Opinia konserwatorska Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.08.2017
Karolina Liszka
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0041.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0040.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Naprawa ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
23.08.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Zenon Nowak
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.08.2017
Zenon Nowak
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.08.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 540/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.08.2017 w sprawie użyczenia Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach lokali użytkowyc Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.08.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 540/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.08.2017 w sprawie użyczenia Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach lokali użytkowyc Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0042.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Naprawa uszkodzeń budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 409 w Rybniku-Stodołach Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Roboty remontowe w klatkach schodowych budynków mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.08.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.08.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 534/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11.08.2017 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Jankowickiej 1 Powiatowemu U Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.08.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.08.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 536/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11.08.2017 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0039.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Szkice Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usunięcie załącznika Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.08.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.08.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 512/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.08.2017 w sprawie użyczenia Domowi Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.08.2017
Justyna Kurzyńska
sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0037.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Zagospodarowanie terenu wokół budynków z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Projekt i przedmiar Zadanie nr 2: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i c. o. w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym przy ul. Śniadeckiego 4c/3 w R Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Zadanie nr 2: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i c. o. w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym przy ul. Śniadeckiego 4c/3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Zadanie nr 2: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i c. o. w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym przy ul. Śniadeckiego 4c/3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Projekt budowlany Zadanie nr 1: Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Lompy nr 6 w Rybniku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Projekt budowlany Zadanie nr 1: Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Lompy nr 6 w Rybniku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Lompy nr 6 w Rybniku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Zadanie nr 1: Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Lompy 6 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.08.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.08.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.08.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 7 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad.. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ,10 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
01.08.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
31.07.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 494/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.7.2017 r. w sprawie miany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 P Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 494/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.7.2017 r. w sprawie miany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 P Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.07.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.07.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja dokumentacji projektowej do warunków technicznych 2017 r. budynków przy ul. Żurawia 1, 4, 6, ul. Bogusławskiego 16, 20, 22, Placu Żo Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 2: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 1, Bogusławskiego 16, Placu Żołnierza 4, Placu Pok Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 2: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 1, Bogusławskiego 16, Placu Żołnierza 4, Placu Pok Usunięcie załącznika Dokumentacja Zadanie nr 2: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 1, Bogusławskiego 16, Placu Żołnierza 4, Placu Pokoju 2 w przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 Usunięcie załącznika Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 w przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 2: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 1, Bogusławskiego 16, Placu Żołnierza 4, Placu Pok Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
  Usunięcie załącznika w przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
  Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
  Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Odpowiedzi na pytania z dn. 25.07.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Odpowiedzi na pytania z dn. 25.07.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.07.2017
Karolina Liszka
Odpowiedzi na pytania z dn. 25.07.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
25.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.07.2017
Zenon Nowak
Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. XXX Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
24.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0036.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Naprawa uszkodzeń budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 409 w Rybniku-Stodołach Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0032.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja dokumentacji projektowej do warunków technicznych 2017 r. budynków przy ul. Żurawia 1, 4, 6, ul. Bogusławskiego 16, 20, 22, Placu Żo Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.07.2017
Karolina Liszka
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2017
Karolina Liszka
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
17.07.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2017
Karolina Liszka
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Karolina Liszka
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.07.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Ry Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Ry Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Ry Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Ry Modyfikacja punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Ry Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
12.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.07.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0028.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumenty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Projekty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
,,Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do sieci cieplnej budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku” Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
  Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Docieplenie ściany budynku oraz stropu nad drugim piętrem w budynku przy ul. Sportowej 115 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Karolina Liszka
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2017
Karolina Liszka
Odpowiedź na pytanie z dn. 30.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.07.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.07.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 418/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.07.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja zadanie 2: Wykonanie nawierzchni z płyt gumowych na placu zabaw przy ul. Ogrodowskiego 1-9 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8-16 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Dariusz Poźniak
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0025.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Dokumentacja zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8-16 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0025.2017 przeniesiono do archiwum Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0026.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.06.2017
Karolina Liszka
Zagospodarowanie terenu wokół budynków z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
29.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.06.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.06.2017
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.06.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0027.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Docieplenie ściany budynku oraz stropu nad drugim piętrem w budynku przy ul. Sportowej 115 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Rzuty dachów Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0025.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.06.2017
Karolina Liszka
Odpowiedzi na pytania z dn. 21 i 22.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
20.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont dachu wymiana instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kuboszka 5 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Dokumenty Zadanie nr 2 Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Zgrzebnioka 4 w Ryb Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Dokumenty Zadanie nr 2 Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Zgrzebnioka 4 w Ryb Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Dokumenty Zadanie nr 1 Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka 13 w Rybni Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0023.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców - poprawione formularze oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 13.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 13.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 1.06.2017 r. Usunięcie załącznika Odpowiedzi na pytania 1.06.2017 r. w przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 1.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
12.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 12.06.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
09.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.06.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
Dział Lokalowy kierownik:
Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
Dział Lokalowy kierownik: Janina Ossa
     
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
Schemat organizacyjny Modyfikacja grafiki Wyświetl dokument
historia dokumentu
06.06.2017
Łukasz Oleś
Schemat organizacyjny Utworzenie grafiki Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Dokumenty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Projekty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0020.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka 9 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
02.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
02.06.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.05.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
30.05.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 370/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
26.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
poprawiony przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
26.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z 25.05.2017 r Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z 24.05.2017 r Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
25.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 290/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04.05.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
23.05.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 337/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.5.2017 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalneg Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
22.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z 22.05.2017 r Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedź na pytanie z 19.05.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.05.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Usunięcie załącznika Przedmiar w przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usunięcie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Czyszczenie i uszczelnienie przewodu kominowego dla obsługi kotła węglowego w mieszkaniu przy ul. Czwartaków 4B/3 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Schematy stolarki okiennej i drzwiowej Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0017.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
15.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 278/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2017
Łukasz Oleś
Zastępca Dyrektora Andrzej Waliszewski
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
09.05.2017
Łukasz Oleś
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Karolina Liszka
Docieplenie dachu oraz części ścian w budynku Administracji II przy ul. Patriotów 32 w Rybniku Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2017
Karolina Liszka
Odpowiedź na pytanie z dn. 04.05.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Administracje Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Dział Lokalowy kierownik: Janina Ossa
     Biuro Polityki Lokalowej kierownik: Ewa Kanclerz-Oliwa 32 429 48 97
     Biu
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Dział Techniczny
     Kierownik: Janusz Bluszcz tel. 32 429 48 63
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Andrzej Waliszewski
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Działy ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
08.05.2017
Łukasz Oleś
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.05.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.05.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
05.05.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/201 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0016.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM I z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0015.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.04.2017
Karolina Liszka
Docieplenie dachu oraz części ścian w budynku Administracji II przy ul. Patriotów 32 w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
27.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
25.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.04.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.04.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
24.04.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
20.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
19.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
18.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
14.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1,3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2, 3, 4, 5 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
13.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 495/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawności Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Łukasz Oleś
Uchwała Nr 495/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawności Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
12.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
10.04.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
  Modyfikacja załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie załącznika Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Usunięto dokument Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Utworzenie dokumentu Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Usunięto punkt lisy Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Utworzenie punktu listy Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Usunięto załącznik Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika. Utworzenie załącznika Dokument usunięto
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
10.04.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 28.3.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali u Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
07.04.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
07.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1, 3, 4, 5 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
06.04.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1, 3, 4, 5 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2017
Karolina Liszka
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
05.04.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
04.04.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
03.04.2017
Łukasz Oleś
Poszukujemy Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.04.2017
Łukasz Oleś
  Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
03.04.2017
Łukasz Oleś
Zarządzenie Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.03.2017 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Utworzenie punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
31.03.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Przedmiar roboty instalacyjne - nowy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 30.03.2017 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0010.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0014.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodu dyspozycyjnego o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
30.03.2017
Karolina Liszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0013.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem 3 samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
29.03.2017
Łukasz Oleś
Informacja o wynikach naboru Utworzenie dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0011.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0009.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 22.03-27.03 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
28.03.2017
Karolina Liszka
Wynajem samochodu do 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM II Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
27.03.2017
Karolina Liszka
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
24.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych Modyfikacja przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Załącznik do odpowiedzi Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Odpowiedzi na pytania 17.03-21.03 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
22.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0004.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2017
Karolina Liszka
Odpowiedź na pytanie z dn. 20.03.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2017
Katarzyna Wójtowicz
Informacja dla Wykonawców - wizja lokalna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
21.03.2017
Łukasz Oleś
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
21.03.2017
Zenon Nowak
  Przetarg przeniesiono do archiwum Przetarg usunięto
historia przetargu
21.03.2017
Zenon Nowak
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0008.2017 przeniesiono do archiwum Przetarg usunięto
historia przetargu
17.03.2017
Łukasz Oleś
Dyrektor Artur Gliwicki
     tel. 32 429 48 61
Modyfikacja punktu listy Wyświetl dokument
historia dokumentu
17.03.2017
Łukasz Oleś
Władze ZGM Modyfikacja dokumentu Wyświetl dokument
historia dokumentu
16.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2017
Karolina Liszka
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2017
Karolina Liszka
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2017 Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu Wyświetl przetarg
historia przetargu
16.03.2017
Karolina Liszka
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania