Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
29.11.2007
punkt2 - lista Usunięto punkt lisy
15.11.2007
punkt2 - lista Modyfikacja punktu listy
15.11.2007
punkt2 Utworzenie punktu listy

dokument usunięto