Praca


Informacja o wynikach naboru

NA STANOWISKO: Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  w Rybniku.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana  pani  Anna Janosz  zamieszkała w Suminie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na ww. stanowisko wybrana została pani Anna Janosz. Przedłożone przez kandydatkę aplikacje spełniały wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydatka do pracy zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 27 pkt na 30  pkt możliwych do zdobycia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-11-13 10:52:24 historia zmian dokumentu

Informacja o wynikach naboru

NA STANOWISKO: Inspektor w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  w Rybniku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy , ze względu na brak ofert pracy spełniających wymogi formalne nie doszło do zatrudnienia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-10-29 08:32:09 historia zmian dokumentu

Informacja o wynikach naboru

 NA STANOWISKO:  Inspektor w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  w Rybniku


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został wybrany  pan Krzysztof Sładek  zamieszkały w Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na ww. stanowisko wybrany został pan Krzysztof Sładek. Przedłożone przez kandydata aplikacje spełniały wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydat do pracy zaliczył rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 26 pkt na 30  pkt możliwych do zdobycia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-10-13 06:59:12 historia zmian dokumentu

Poszukujemy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

 

Pobierz ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-10-09 08:24:53 historia zmian dokumentu

Poszukujemy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

 

Pobiierz ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-10-09 08:14:07 historia zmian dokumentu

Poszukujemy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
 
Pobierz ogłoszenie
 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-09-22 11:09:01 historia zmian dokumentu

Informacja o wynikach naboru

NA STANOWISKO: Referent w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana  pani  Paulina Kubala  zamieszkała w Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na ww. stanowisko wybrana została pani Paulina Kubala. Przedłożone przez kandydatkę aplikacje spełniały wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydatka do pracy zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 26 pkt na 30  pkt możliwych do zdobycia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-07-21 11:41:27 historia zmian dokumentu

Poszukujemy


 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
 
 
 
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-07-01 09:21:54 historia zmian dokumentu

Informacja o wynikach naboru

 

NA STANOWISKO: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana  pani Monika Hellwig-Swinka  zamieszkała w Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na ww. stanowisko wybrana została pani Monika Hellwig-Swinka. Przedłożone przez kandydatkę aplikacje spełniały wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydatka do pracy zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 36 pkt na 40  pkt możliwych do zdobycia.
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-07-01 09:16:57 historia zmian dokumentu

Poszukujemy


 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent w Dziale Windykacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-07-01 09:16:40 historia zmian dokumentu

Archiwum